28
kwi

Widoczny każdego dnia transport podczas wyjazdu

Wybierając się na wakacje, trzeba podjąć jeszcze jedną ważną decyzję, a mianowicie dotyczącą wyboru środka przewozu. Jeśli narzuca go położenie celu, wymuszając na przykład drogę morską bądź też skorzystanie z samolotu, nie nastręcza to większego problemu. Jeżeli jednak miejsce przeznaczenia spoczywa np. w obrębie państwa, pojawiają się dyspozycje. Nie ma również w tym nic paradoksalnego, że najbardziej preferowanym jest auto. Umożliwia trafienie niemal wszędzie oraz uniezależnienie się od wszelkich innych środków przewozu, co znajduje niemniej jednak własne odbicie w wydatkach, szczególnie przy zwyżkujących cenach benzyny. Należałoby jednakże zwrócić szczególną uwagę też na inne możliwości, z których najbardziej rozpowszechniona i atrakcyjna jest kolej. Proponuje ona przejazd za niską cenę w dość wygodnych w porównaniu z samochodem warunkach, ceną jednakże jest dłuższy czas podróży oraz trudność w odnalezieniu środka transportu już na miejscu. Tej jednak niedogodności względnie łatwo się pozbyć np. wypożyczając wtedy samochód – co niemniej jednak powtórnie dowodzi wyższości tego właśnie nad koleją.
źródło: http://studyintheusa.pl, http://ld-projekt.pl, http://www.freedomtravel.pl, http://modnezwierzaki.pl

Inne wpisy:

Comments are closed.